Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo >

Kategórie (15):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo (1272) :

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Autor: Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť - Jozef Madliak

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo

Cena: 29.36 EUR s DPH

Detail


Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky

Autor: Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky - Michal Spáčil

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo

Cena: 16.75 EUR s DPH

Detail


Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)

Autor: Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 122.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - Komentár

Autor: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - Komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 68.40 EUR s DPH

Detail


Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť a Všeobecná časť

Autor: Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť a Všeobecná časť
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010

Autor: Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010 - Kolektív autorov

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Detail


Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Autor: Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 10.26 EUR s DPH

Detail
Stránky
...
Beletria: