Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Ústavné právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo (41) :

Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)

Autor: Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 122.55 EUR s DPH

Detail


Civilný mimosporový poriadok

Autor: Civilný mimosporový poriadok
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 113.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - Komentár

Autor: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - Komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 68.40 EUR s DPH

Detail


Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť a Všeobecná časť

Autor: Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť a Všeobecná časť
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Autor: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 64

Autor: Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 64
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 48.68 EUR s DPH

Detail


Súdny systém Európskej Únie

Autor: Súdny systém Európskej Únie
Vydavateľ: Euroiuris

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 36.10 EUR s DPH

Detail


Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010

Autor: Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Detail


Schengenské acquis Európskej Únie

Autor: Schengenské acquis Európskej Únie
Vydavateľ: Euroiuris

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 28.50 EUR s DPH

Detail


Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike

Autor: Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 27.55 EUR s DPH

Detail


Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 2. vydanie

Autor: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 2. vydanie
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 20.90 EUR s DPH

Detail


Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Autor: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 18.53 EUR s DPH

Detail


Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

Autor: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 15.01 EUR s DPH

Detail


Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Autor: Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 13.02 EUR s DPH

Detail


Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Autor: Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 10.26 EUR s DPH

Detail


Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Komentár

Autor: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Ústavné právo

Cena: 8.03 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: