Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Občianske právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo (101) :

Občiansky zákonník pre prax Komentár

Autor: Občiansky zákonník pre prax Komentár
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 160.55 EUR s DPH

Detail


Občanský zákoník, sv. I, 2.vyd. - komentář

Autor: Občanský zákoník, sv. I, 2.vyd. - komentář
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 131.10 EUR s DPH

Detail


Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů

Autor: Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 83.50 EUR s DPH

Detail


Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - 2. vydanie

Autor: Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - 2. vydanie
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 75.05 EUR s DPH

Detail


Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - S komentárom

Autor: Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - S komentárom
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 75.05 EUR s DPH

Detail


Civilný sporový poriadok - Komentár - 2. vydanie

Autor: Civilný sporový poriadok - Komentár - 2. vydanie
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 74.77 EUR s DPH

Detail


Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok

Autor: Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 69.35 EUR s DPH

Detail


Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)

Autor: Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 65.55 EUR s DPH

Detail


Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi

Autor: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 56.05 EUR s DPH

Detail


Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a...

Autor: Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a...
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Autor: Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Detail


Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář

Autor: Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Detail


Nájem a pacht v novém občanském zákoníku - Komentář § 2201-2357

Autor: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku - Komentář § 2201-2357
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Detail


Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku - Komentář

Autor: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku - Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Detail


Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - 2. vyd., komentář

Autor: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - 2. vyd., komentář
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.12 EUR s DPH

Detail


Věcná břemena v novém občanském zákoníku

Autor: Věcná břemena v novém občanském zákoníku
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 35.28 EUR s DPH

Detail


Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Autor: Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Detail


Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

Autor: Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Detail


Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

Autor: Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 30.40 EUR s DPH

Detail


Občiansky zákonník – XI. novelizované vydanie platný od 1. júla 2019

Autor: Občiansky zákonník – XI. novelizované vydanie platný od 1. júla 2019
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 30.40 EUR s DPH

Detail


Judikatura k rekodifikaci Vznik a obsah závazků

Autor: Judikatura k rekodifikaci Vznik a obsah závazků
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 29.92 EUR s DPH

Detail


Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - Komentář

Autor: Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu v novém občanském zákoníku - Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 28.14 EUR s DPH

Detail


Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Autor: Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 27.05 EUR s DPH

Detail
Stránky
...
Beletria: