Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Obchodné právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo (64) :

Zákon o obchodních korporacích

Autor: Zákon o obchodních korporacích
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 129.05 EUR s DPH

Detail


Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Autor: Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 57.90 EUR s DPH

Detail


Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4 vydanie

Autor: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4 vydanie
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 46.55 EUR s DPH

Detail


Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání

Autor: Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 44.21 EUR s DPH

Detail


Obchodní právo - Obecná část - Soutěžní právo

Autor: Obchodní právo - Obecná část - Soutěžní právo
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Detail


Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

Autor: Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 39.74 EUR s DPH

Detail


Obchodný zákonník – XV. doplnené a aktualizované vydanie platné od 1. marca 2018

Autor: Obchodný zákonník – XV. doplnené a aktualizované vydanie platné od 1. marca 2018
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 37.91 EUR s DPH

Detail


Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení účinný od 2. apríla 2010

Autor: Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení účinný od 2. apríla 2010
Vydavateľ: Beaumont

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 37.91 EUR s DPH

Detail


Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Autor: Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 33.25 EUR s DPH

Detail


Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

Autor: Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Detail


Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Autor: Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 29.02 EUR s DPH

Detail


Právo medzinárodných obchodných transakcií

Autor: Právo medzinárodných obchodných transakcií
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 28.46 EUR s DPH

Detail


Spoločnosť s ručením obmedzeným

Autor: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 22.80 EUR s DPH

Detail


Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností

Autor: Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 20.71 EUR s DPH

Detail


Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch

Autor: Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Obchodné právo

Cena: 19.00 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: