Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Správne právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo (33) :

Správny súdny poriadok - Komentár

Autor: Správny súdny poriadok - Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 151.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár

Autor: Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 57.86 EUR s DPH

Detail


Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví

Autor: Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 44.20 EUR s DPH

Detail


Správní právo - Obecná část, 9. vydání

Autor: Správní právo - Obecná část, 9. vydání
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 44.20 EUR s DPH

Detail


Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra

Autor: Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 38.00 EUR s DPH

Detail


Správne právo hmotné. Osobitná časť

Autor: Správne právo hmotné. Osobitná časť
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 28.79 EUR s DPH

Detail


Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - Komentár

Autor: Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - Komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 28.22 EUR s DPH

Detail


Správne právo procesné - Osobitná časť

Autor: Správne právo procesné - Osobitná časť
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 27.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár

Autor: Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 27.08 EUR s DPH

Detail


Správne právo hmotné Osobitná časť

Autor: Správne právo hmotné Osobitná časť
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 21.95 EUR s DPH

Detail


Repetitórium správneho práva procesného

Autor: Repetitórium správneho práva procesného
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 20.90 EUR s DPH

Detail


Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

Autor: Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 18.43 EUR s DPH

Detail


Príklady zo správneho práva procesného

Autor: Príklady zo správneho práva procesného
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 15.39 EUR s DPH

Detail


Správne právo hmotné - Všeobecná časť

Autor: Správne právo hmotné - Všeobecná časť
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 13.49 EUR s DPH

Detail


Administrativní ceny nemovitostí

Autor: Administrativní ceny nemovitostí
Vydavateľ: Ekopress

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 13.18 EUR s DPH

Detail


Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Autor: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 12.47 EUR s DPH

Detail


Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi

Autor: Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 11.50 EUR s DPH

Detail


Zákon o geologických prácach - komentár

Autor: Zákon o geologických prácach - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 10.36 EUR s DPH

Detail


Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Autor: Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 10.36 EUR s DPH

Detail


Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár

Autor: Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Správne právo

Cena: 7.55 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: