Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Trestné právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo (74) :

Kriminalistika (2.aktualizované a rozšířené vydání)

Autor: Kriminalistika (2.aktualizované a rozšířené vydání)
Vydavateľ: Aleš Čenek, s.r.o.

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 98.23 EUR s DPH

Detail


Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání

Autor: Trestní odpovědnost právnických osob 2. vydání
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 84.39 EUR s DPH

Detail


Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie

Autor: Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 33.25 EUR s DPH

Detail


Trestné právo procesné - Osobitná časť

Autor: Trestné právo procesné - Osobitná časť
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 33.25 EUR s DPH

Detail


Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou od 1. marca 2020

Autor: Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou od 1. marca 2020
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 31.26 EUR s DPH

Detail


Trestné právo hmotné - Osobitná časť 2. vydanie

Autor: Trestné právo hmotné - Osobitná časť 2. vydanie
Vydavateľ: Heuréka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 28.50 EUR s DPH

Detail


Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1.marca 2020

Autor: Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1.marca 2020
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 28.41 EUR s DPH

Detail


Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1. apríla 2016

Autor: Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou platný od 1. apríla 2016
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 28.41 EUR s DPH

Detail


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 2. vydanie

Autor: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 2. vydanie
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 25.27 EUR s DPH

Detail


Základy správního práva trestního 7. vydání

Autor: Základy správního práva trestního 7. vydání
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 24.56 EUR s DPH

Detail


Základy trestného práva Európskej únie

Autor: Základy trestného práva Európskej únie
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 24.04 EUR s DPH

Detail


Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach – IV. aktualizované a doplnené vydanie k 1. 1. 2018

Autor: Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach – IV. aktualizované a doplnené vydanie k 1. 1. 2018
Vydavateľ: Nová práca

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 23.66 EUR s DPH

Detail


Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práv

Autor: Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práv
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 21.52 EUR s DPH

Detail


Sexuální trestné činy včera a dnes

Autor: Sexuální trestné činy včera a dnes
Vydavateľ: Key publishing

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 20.94 EUR s DPH

Detail


Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Autor: Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 20.71 EUR s DPH

Detail


Teória kriminálno-policajného poznania

Autor: Teória kriminálno-policajného poznania
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 18.15 EUR s DPH

Detail


Justiniánské instituce/ Iustiniani Institutiones

Autor: Justiniánské instituce/ Iustiniani Institutiones
Vydavateľ: Karolinum

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 17.86 EUR s DPH

Detail


Mezinárodní trestní soud (2005-2017)

Autor: Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Trestné právo

Cena: 17.41 EUR s DPH

Detail
Stránky
...
Beletria: