Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Verejné právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo (18) :

Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch

Autor: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 95.00 EUR s DPH

Detail


Legal Sources of Private International Law - Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného

Autor: Legal Sources of Private International Law - Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 33.25 EUR s DPH

Detail


Súdny systém Európskej únie

Autor: Súdny systém Európskej únie
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 31.79 EUR s DPH

Detail


Základy mezinárodního práva veřejného

Autor: Základy mezinárodního práva veřejného
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 21.88 EUR s DPH

Detail


Právny režim kontinentálneho šelfu

Autor: Právny režim kontinentálneho šelfu
Vydavateľ: Epos

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 20.81 EUR s DPH

Detail


Repetitórium medzinárodného práva verejného

Autor: Repetitórium medzinárodného práva verejného
Vydavateľ: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 19.95 EUR s DPH

Detail


Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi

Autor: Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 15.53 EUR s DPH

Detail


Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Autor: Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 14.25 EUR s DPH

Detail


Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - 1. časť

Autor: Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - 1. časť
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 14.06 EUR s DPH

Detail


Vybrané problémy miestnej samosprávy

Autor: Vybrané problémy miestnej samosprávy
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Verejné právo

Cena: 9.50 EUR s DPH

Detail
Stránky

Beletria: