Knižný webNavigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Zákony >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony (329) :

Občanský zákoník Velký komentář § 655-975

Autor: Občanský zákoník Velký komentář § 655-975
Vydavateľ: Nakladatelství Leges

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 133.50 EUR s DPH

Detail


Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie

Autor: Občiansky súdny poriadok I+II - Komentár, 2. vydanie
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 122.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. ...

Autor: Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. ...
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 115.65 EUR s DPH

Detail


Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - Komentář. 2. vydání

Autor: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - Komentář. 2. vydání
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 88.86 EUR s DPH

Detail


Autorský zákon - Komentár

Autor: Autorský zákon - Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 84.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vyd...

Autor: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vyd...
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 75.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár

Autor: Zákon o rozhodcovskom konaní - Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 75.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár

Autor: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 73.60 EUR s DPH

Detail


Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 2.Zväzok (2.vyd.)

Autor: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 2.Zväzok (2.vyd.)
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 73.15 EUR s DPH

Detail


Zákon o spotřebitelském úvěru

Autor: Zákon o spotřebitelském úvěru
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 70.99 EUR s DPH

Detail


Exekučný zákon v aplikačnej praxi - Komentár

Autor: Exekučný zákon v aplikačnej praxi - Komentár
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 70.30 EUR s DPH

Detail


Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Autor: Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 68.92 EUR s DPH

Detail


Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 1.Zväzok (2.vyd.)

Autor: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 1.Zväzok (2.vyd.)
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 67.93 EUR s DPH

Detail


Zákon o advokacii a stavovské předpisy

Autor: Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 66.75 EUR s DPH

Detail


Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

Autor: Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 65.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie

Autor: Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 65.55 EUR s DPH

Detail


Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář

Autor: Zákon o mezinárodním právu soukromém - Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 62.07 EUR s DPH

Detail


Pozemkové vlastnictví

Autor: Pozemkové vlastnictví
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 61.47 EUR s DPH

Detail


Zákon o priestupkoch - Komentár, 2.vydanie

Autor: Zákon o priestupkoch - Komentár, 2.vydanie
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 56.62 EUR s DPH

Detail


Zákon o priestupkoch. Komentár

Autor: Zákon o priestupkoch. Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 56.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o advokácii. Komentár

Autor: Zákon o advokácii. Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 56.05 EUR s DPH

Detail


Zákon o důchodovém pojištění. Komentář

Autor: Zákon o důchodovém pojištění. Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 53.14 EUR s DPH

Detail


Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

Autor: Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár
Vydavateľ: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

Autor: Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ
Vydavateľ: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 52.25 EUR s DPH

Detail


Zákon o azyle - Komentár

Autor: Zákon o azyle - Komentár
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 48.09 EUR s DPH

Detail


Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

Autor: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár
Vydavateľ: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 44.46 EUR s DPH

Detail


Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými ...

Autor: Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými ...
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 44.21 EUR s DPH

Detail


Zákon o ochraně ovzduší. Komentář.

Autor: Zákon o ochraně ovzduší. Komentář.
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 44.21 EUR s DPH

Detail


Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Autor: Zákon o obětech trestných činů - Komentář
Vydavateľ: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Zákony

Cena: 44.21 EUR s DPH

Detail
Stránky
...
Beletria: