Knižný web

Navigácia: /KNIZNY-WEB >

Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Autor: Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ - Eva Dienerová

Vydavateľ:

Kategória: Knihy | Učebnice

Popis:

Táto publikácia ponúka žiakom 3. ročníka ZŠ príležitosť precvičiť si tie typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, prácu s trojcifernými i so štvorcifernými číslami, zaokrúhľovanie a premeny jednotiek. Úlohy vedú dieťa k pochopeniu matematických počtových výkonov, podnecujú jeho kreativitu a motivujú ho k samostatnej práci. Žiaci sa im môžu venovať vo voľných chvíľach, doma, no dajú sa využiť aj na vyučovacích hodinách. Správnosť svojich výpočtov si môžu overiť v závere knižky, kde nájdu výsledky. Cvičenia sú usporiadané do jednotlivých celkov tak, ako sa preberajú v škole. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na matematiku. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ
Parametre:

Autor:Eva Dienerová

Cena: 6.18 EUR s DPH

| Naspäť


...


Beletria: